ภาคต่อภาพยนตร์เรื่อง along-with-the-gods ค้นพบ 2 เรื่อง