Death Note สมุดโน้ตกระชากวิญญาณ HD 2006

Death Note สมุดโน้ตกระชากวิญญาณ HD 2006
ให้คะแนนดาวเรื่องนี้ (4)

7

เรื่องย่อ : Death Note สมุดโน้ตกระชากวิญญาณ HD 2006

        เรื่องราวทั้งหมด เริ่มด้วยฉากการตายด้วยโรคหัวใจวาย ของอาชญากร ที่ถูกหมายจับหรืออยู่ในที่คุมขัง ซึ่งทางการสาธารณสุขก็ตั้งสมมุติฐานว่าน่าจะเกิดจากเชื้อโรคที่ไม่ทราบว่าอะไรกันแน่ แต่ในอีกด้านหนึ่งก็สร้างกระแสให้แก่ประชาชนและเรียกคนที่ฆ่าอาชญากรเหล่านี้ว่า "คิระ" ซึ่งมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

นักแสดง: Ikuji Nakamura , Tatsuya Fujiwara , Shidou Nakamura , Erika Toda , Sota Aoyama , Kenichi Matsuyama , Takeshi Kaga , Shigeki Hosokawa , Shunji Fujimura , Shin Shimizu , Hikari Mitsushima , Masahiko Tsugawa , Asaka Seto , Yoji Tanaka , Yuu Kashii , Matt Lagan , Michiko Godai , Tatsuhito Okuda , Ruben Chacon , Masanori Fujita , Norman England

ประเภท: Fantasy , Mystery , Thriller

ผู้กำกับการแสดง: Shusuke Kaneko

นักเขียน: Tsugumi Ohba , Takeshi Obata , Tetsuya Oishi

ประเทศ: Japan

ฉายเมื่อ: 2006-06-17

ความยาววีดีโอ: 126 Min

คุณภาพ: HD

อันดับ: 0

ชื่ออื่น ๆ : Death Note 2006,สมุดโน้ตกระชากวิญญาณ HD 2006,Death Note ภาค 1